Головна > Міжвідомча програма «Ліси Запорізького краю»

Ліси Запорізького краю
(туристсько-краєзнавча програма для учнівської молоді закладів освіти Запорізької області)

Яка мета програми «Ліси Запорізького краю»?

У 2019 році комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної ради оголосив початок обласної програми «Ліси Запорізького краю»», метою якої є привернення уваги учнівської молоді та громадськості до охорони та опіки над лісовими екосистемами, старими та меморіальними деревами, популяризація  патріотичних,  екологічних,  історичних та естетичних цінностей лісів та стародавніх  дерев.

Які завдання програми «Ліси Запорізького краю»?
1. Виявлення й вивчення лісових екосистем, стародавніх дерев, створення їх кадастру на теренах Запорізького краю.
2. Інформування широких кіл громадськості про сучасний стан лісових екосистем і  стародавніх дерев краю, популяризація їх сакральної, природної, історичної, наукової, естетичної, ментальної тощо цінностей.
3. Збереження лісових екосистем і  стародавніх дерев краю для нащадків, майбутніх поколінь запорожців.

Структура програми «Ліси Запорізького краю»?
1. Природоохоронна акція «Посади дерево та збережи його».
2. Туристсько-краєзнавча експедиційна програма «Лісові екосистеми рідного краю», яка передбачає два напрямки пошукової роботи:
- Визначні дерева рідного краю;
- Лісові екосистеми рідного краю.
3. Польова літня наметова школа-експедиція «Лісові лісництва рідного краю».
4. Видання книги «Видатні дерева рідного краю», розміщення матеріалів програми на сайті Центру для широкого загалу.

Чому з багатьох пам’яток природи обрано саме визначні дерева і лісові екосистеми?

Історично у менталітеті українців лісові екосистеми і вікові дерева (дуби, липи, клени, в’язи, ясени, тополі) сприймаються як символи величі, могутності, довголіття і сакральності. Серед них найпочесніше місце займає дуб, дубові гаї. Це величне дерево вважалось святим деревом, царем дерев, сакральним житлом бога блискавок Перуна, що живе у його гілках, символом космічного життєвого процесу, спрямованого з минулого (коріння) – через сьогодення (стовбур) у майбутнє (крона) – символ безсмертя і циклічності життя.

В українському фольклорі, крім цього, дуб завжди був пов'язаний з козацтвом.

Сьогодні до сакральної, природної, історичної, наукової, естетичної, ментальної тощо цінностей  стародавніх дерев і лісових екосистем додається ще внутрішня цінність, тобто їх важливість сама по собі як живих істот.

Чи можна відновити знищені вікові дерева?

Вікові дерева – надзвичайно вразливі природні утворення. Більшість із них принципово не можливо відтворити, на відміну від тих природних екосистем, які домінують на землях заказників, заповідників або природних парків. Степ, ліс, болото – усі ці природні утворення можуть самовідновлюватися або підтримуватися продуманим природоохоронним менеджментом. Натомість 400-річний дуб відтворити неможливо. Цим вікові дерева, інші пам’ятки природи відрізняються навіть від шедеврів культурної спадщини людства, які все ж таки за певних обставин можна якщо не відтворити, то принаймні реставрувати або реконструювати.

Чому важливо брати участь у програмі?

Вікові дерева, ділянки вікових лісів, як пам’ятки природи, відіграють роль сталих символів, які формують у свідомості людини цілісні образи рідної природи, рідного ландшафту, образ малої батьківщини. Будь-яке вікове дерево, інша пам’ятка природи – об’єкт, який може бути чуттєво сприйнятим кожною людиною, чітко описаним, цінності якого є набагато очевиднішими і ясно окресленими у порівнянні з цінностями великих площинних об’єктів природно-заповідного фонду. Саме пам’ятки природи виступають національними символами, невід’ємними атрибутами культурної спадщини, входять до переліку основних, визначальних для нації культурних надбань, інтегруючи природне середовище із середовищем культурним.

Наслідками втрати, знищення пам’яток природи є духовне відчуження людини від природи, від поняття «малої батьківщини», послаблення мотивацій в діях щодо захисту і збереження природної та культурної спадщини рідного краю.

 

Координатори програми «Ліси Запорізького краю»:
Шелегеда Віталій, заступник директора КЗ «Центр туризму» ЗОР, голова оргкомітету
Конт. тел. (067) 618 61 39, E-mail: shelegedav@ukr.net
 

Додаткові матеріали