Головна > Система енергетичного менеджменту

 

Наказ КЗ "Центр туризму" ЗОР № 93 від 17.04.2023 "Про впровадження системи енергетичного менеджменту"

 

План впровадження системи енергетичного менеджменту
в КЗ «Центр туризму» ЗОР

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Вжити необхідних заходів з метою наявності відповідного рішення про запровадження системи енергетичного менеджменту, як обов’язкової умови отримання, в майбутньому, державної підтримки на впровадження енергоефективних заходів відповідно до вимог Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460, в т.ч. визначення відповідального за впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту.

І квартал 2023 року

Тесленко Е.О.

2.

Надавати Департаменту освіти і науки інформацію про збір даних щодо стану та результатів впровадження систем енергоменеджменту

Щокварталу до 04 числа місяця, що настає за звітним періодом

Тесленко Е.О.

3.

Вжити заходів щодо проведення в будівлях моніторингу використання паливно-енергетичних ресурсів (далі – Енергомоніторинг) шляхом збору даних щодо обсягів споживання енергетичних ресурсів та показників енергетичної ефективності (кількості енергоресурсів спожитих на одиницю опалювальної площі/об’єму будівлі) для виявлення випадків їх відхилення

Постійно

Тесленко Е.О.

4.

Здійснювати обробку даних щодо споживання паливно-енергетичних ресурсів за результатами проведеного Енергомоніторингу

Щороку до 10 січня

Тесленко Е.О.

5.

Сформувати перелік енергозатратних будівель,що потребують здійснення енергоефективних заходів (енергоспоживання паливно-енергетичних ресурсів яких становить на 20% більше за базові рівні споживання, визначені за результатами 2019-2021 років та/або в яких відбувається перевищення лімітів споживання паливно-енергетичних ресурсів)

Щороку до 10 січня

Тесленко Е.О.

6.

Організувати збір даних щодо впровадження заходів з енергозбереження та економії бюджетних коштів (за рахунок зменшення обсягу енергоспоживання,використання відновлювальних джерел енергії тощо)

Щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом

Тесленко Е.О.

7.

Здійснювати заміну ламп розжарювання та ртутних на енергозберігаючі та ЛЕД

Постійно

Тесленко Е.О.

8.

Виконувати ремонтно-профілактичні роботи устаткування тепловикористовувальних установок і внутрішньо-будинкових систем

Серпень-жовтень

Тесленко Е.О.