Туристсько-спортивний відділ

Туристсько-спортивний відділ забезпечує популяризацію та розвиток туристсько-спортивної роботи серед учнівської молоді Запорізької області, як ефективного засобу формування всебічно розвиненої особистості, пропаганди здорового способу життя. Спеціалісти відділу працюють в напрямках пішохідного, гірського, велосипедного, водного та спелеологічного видів спортивного туризму, а також спортивного орієнтування.

У своїй роботі відділ співпрацює з Федерацією спортивного туризму Запорізької області, Федерацією спортивного орієнтування Запорізької області, іншими організаціями та об’єднаннями туристко-спортивного профілю.

Основні завдання туристсько-спортивного відділу:
- організація та проведення обласних масових заходів туристсько-спортивного профілю з учнівською молоддю;
- організація та проведення з учнівської молоддю туристських спортивних походів (ступеневих та категорійних);
- забезпечення участі учнівської молоді Запорізької області у міжнародних, всеукраїнських та регіональних масових заходах туристсько-спортивного профілю;
- проведення навчально-тренувальних зборів учнівської молоді з видів спортивного туризму та спортивного орієнтування;
- виявлення та розповсюдження кращого досвіду роботи дитячих туристсько-спортивних об’єднань області;
- здійснення методичного забезпечення навчального процесу у туристсько-спортивних гуртках і змагань туристко-спортивного профілю;
- надання консультаційної, організаційної та практичної допомоги педагогам області в організації туристсько-спортивної роботи з учнями;
- організація та проведення заходів підвищення кваліфікації туристсько-спортивного профілю для педагогічних працівників області.

Відділ координує роботу маршрутно-кваліфікаційної комісії КЗ «Центр туризму» ЗОР, яка надає консультації та здійснює оформлення документів щодо проведення туристських спортивних походів з учнівською молоддю.

Структура і організація діяльності туристсько-спортивного відділу:
Доценко Анна Володимирівна – завідувачка туристсько-спортивного відділу;
Бебешко Світлана Яківна – методистка, відповідальна за пішохідний та гірський туризм;
Горошко Олександр Валерійович − методист, відповідальний за спортивне орієнтування, відповідальний секретар маршрутно-кваліфікаційної комісії КЗ «Центр туризму» ЗОР;
Жаков Олександр Володимирович – керівник туристських груп (походів), відповідальний за спелеологічний туризм та туристські спортивні походи;
Стельмах Олександр Васильович – інструктор з туризму, відповідальний за велосипедний і водний туризм.

Контактна інформація:
адреса: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 46-а (каб. 11, 12)
тел.: (061) 224-24-71
e-mail: tur_zoctkum@ukr.net
Офіційна сторінка відділу: http://zoctkum.ucoz.ua/index/0-6

Доценко Анна Володимирівна – завідувачка туристсько-спортивного відділу Бебешко Світлана Яківна – методистка, відповідальна за пішохідний та гірський туризм Горошко Олександр Валерійович − методист, відповідальний за спортивне орієнтування, відповідальний секретар маршрутно-кваліфікаційної комісії КЗ «Центр туризму» ЗОР
 
Жаков Олександр Володимирович – керівник туристських груп (походів), відповідальний за спелеологічний туризм та туристські спортивні походи Стельмах Олександр Васильович – інструктор з туризму, відповідальний за велосипедний і водний туризм